Mini-psykolog i lomma

Mobile app

– «Mindfit» kan hjelpe deg å snu det negative tankemønsteret og registrere positive opplevelser, sier gründer Hilde Amundsen.

AV: CECILIE B. RYSJEDAL og SIGRID G. BAKKEN

«Mindfit» er en selvhjelpsapplikasjon som, ifølge gründer Hilde Amundsen, fungerer som en «mini-psykolog i lomma». Ideen til applikasjonen kom da Amundsen selv hadde en tøff periode i livet.

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

– Jeg var i en livskrise for noen år siden, og begynte å lete etter noen verktøy som kunne hjelpe meg, men det fant jeg ikke.

Etter anbefaling fra søsteren, oppsøkte Amundsen en psykolog.

– Der lærte jeg meg ulike teknikker som jeg kunne bruke til å jobbe med meg selv og mitt eget tankemønster. Det er de teknikkene og erfaringene jeg har tatt med meg i utviklingen av Mindfit.

Med støtte fra Innovasjon Norge utviklet hun applikasjonen sammen med søsteren, psykologspesialist Janne Ekeberg Amundsen.

Siden lanseringen i mai, har Mindfit ligget på topplisten i App Store i Norge.


– Et viktig supplement

– Ved hjelp av ulike metoder og teknikker blir man guidet til å endre tankemønsteret sitt, enten det handler om stressmestring eller å til øve på å få en bedre selvfølelse.

Børge Siversen, seniorforskar ved Folkehelseinstituttet, har ikke testet ut applikasjonen, men har vært med på å vurdert selvhjelpsapplikasjoner.

– Vi hadde en gjennomgang i Dagbladet av alle apper som var laget med tanke på å få folk til å sove bedre, og av flere titalls apper var ingen spesielt godt designet eller hadde godt nok innhold til å anta at de var effektive.

Likevel tror Sivertsen at selvhjelpsapplikasjoner har et svært stort potensiale.

Bilde-7– Om de lages i samarbeid med fagfolk med forskningskompetanse, og testes ut på en grundig og vitenskapelig måte, tenker jeg de på sikt vil bli et viktig supplement til mer ordinære psykisk helsetjenester, iallfall med tanke på lettere psykiske lidelser, stressmestring og lignende, sier han.

Amundsen understreker at mental trening krever mye tid og at endring ikke er gjort over natten.

– Det handler om å bygge seg selv opp. På samme måte som man trener en muskel, kan man trene for å øke selvfølelsen og dermed få bedre motivasjon og oppnå stressmestring.

 

God respons

Etter lanseringen har Amundsen fått mange positive tilbakemeldinger. Hun hevder at flere psykologer nå anbefaler applikasjonen til sine pasienter.

– Vi har fått e-poster fra brukere som sier at de har fått et bedre liv etter de har brukt appen. Det er utrolig kjekt å høre. Det viktigste for oss er at folk finner et verktøy som kan hjelpe dem i hverdagen, sier Amundsen.

Sivertsen mener at selvhjelp på internett har hatt positiv virkning.

– Vi har jo god dokumentasjon på at selvhjelp på internett fungerer godt, men ennå har ingen spesifikke apper vist seg å fungere tilsvarende godt. Dessverre slippes apper altfor raskt ut på markedet uten at de er testet skikkelig.

Gründer Hilde AmundsenVil utvikle tjenesten

Mindfit er kvalitetssikret, men Amundsen presiserer at applikasjonen ikke er ment til å erstatte psykologisk behandling.

– De som har store psykologiske problemer, trenger mer enn en app for å komme seg videre. Den er et hjelpemiddel og kan brukes som et supplement til psykolog. Mindfit passer best til mennesker som i ulike situasjoner eller i perioder i livet føler seg stresset, trenger motivasjon eller er nedstemt og mangler energi, sier hun.

Amundsen håper at de kan videreutvikle tjenesten, som nylig også er blitt lansert i England og USA.

– De gode tilbakemeldingene har gitt mersmak, og det er også flere tilleggsprodukter vi har lyst til å legge til, men vi må ta et skritt av gangen, avslutter hun.

Author: Jessica Daniels

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *