Fyller kunsthallens tomrom

k1-1024x682

NY KONTEKST: I fotonovellen «Makten over tanken» forteller Tirén historien om en stein sin reise fra sør til nord i Sverige. FOTO: Maren Stette Mosaker

BERGEN KUNSTHALL: Med Steinerskolen som inspirasjon, åpnet Johan Tiréns utstilling «Intet er indre, intet er ytre – faen også!», i 2. etasje i Bergen Kunsthall, torsdag. 

– Jeg ønsket å utforske temaet «reform» både som begrep og fenomen. Hva utgjør en forandring? spør Johan Tirén.

Fra hvithval til geometri og stein

Den Stockholmbaserte kunstneren speider utover folkemengden der han står med en elrøyk og han har tatt turen opp trappene til Bergen Kunsthalls 2. etasje. Det er et uvant sted for en utstilling, men som en del av serien «In-between» skal Tiréns prosjekt fylle et av tromrommene i Kunsthallen.

– Vi inviterer kunstnere til å ta i bruk utstillingsrommene i tidsrommet mellom hovedutstillingene eller benytte deler av bygningen som ikke vanligvis er visningsrom, forteller kurator Åse Løvgren.

Serien har tidligere hatt en hvitval-skulptur hengende over inngangspartiet, en danseperformance i hovedsalen og en utstilling på taket som tok utgangspunkt i Kunsthallens gamle reklameskilt.

Utforskende holdning

Tirèns geometriske tegninger og fotonovelle om en reisende stein, pryder det langstrakte rommet som ellers brukes til mindre arrangement. Vinduer dekker den ene langsiden med utsikt over lille Lungegårdsvann. Løvgren mener Tiréns kunstuttrykk egner seg i et slikt intimt mellomrom.

– Johan har et direkte og personlig uttrykk. Han går dypt ned i emner og inntar en undersøkende holdning som er veldig interessant, sier hun.

Utstillingen er en del av samarbeidsprosjektet «Reform» som involverer Bergen Kunsthall, Konsthall C i Stockholm og Publik i København. Ulike kunstnere får i oppgave å utforske begrepet «reform» og for Tirén ble Steinerskolen en sentral inspirasjonskilde.

– Jeg ble interessert i Steinerskolen og på hvilke måter de bryter med de normene som er satt for læring.

k41-1024x996

ULIKE MEDIER: Johan Tirén arbeider til vanlig med forskjellige medier som tegning, plakater, trykk og video. FOTO: Maren Stette Mosaker

 

Hermer etter barnetegninger

Ti strektegninger utgjør verket «Frihansgeometri» som med et utgangspunkt i steinerpedagogikken utforsker det autoritære forholdet mellom lærer og elev.

– Eleven ble læreren og jeg elev, da jeg hermer etter barnas geometriske tegninger. Det var spennende å skru om på dette maktforholdet, forklarer han.

Utstillingens andre del fikk tittelen «Makten over tanken» og er en fotonovelle om en stein som hentes fra sørlige Sverige og byttes ut med en stein i en nasjonalpark lengre nord. Prosjektet stiller spørsmål rundt tid og forandring og hvordan disse steinene sakte, men sikkert blir en del av deres nye kontekst.

– Steinene er jo formet av omgivelsene sine og jeg ønsket å undersøke hvordan de ble påvirket av deres nye plasseringer, sier han og nikker mot utstillingsbordet hvor en av steinene er stilt ut.

– Akkurat nå er den på en kort mellomlanding her, smiler Tirén.

Utstillingen « Intet er indre, intet er ytre – faen også!» står til 17. november i 2. etasje i Bergen Kunsthall. 

Author: Jessica Daniels

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *