Friår – moro år eller uunnværlig

Der blir diskutert heftig, om et friår bare er et moro år, hvor unge sover lenge, drikker øl og spiller pc dagen lang. Dette kan være scenariet i noen tilfelle, men for de fleste er et friår altavgjørende for fremtiden. 

Hva gjør man i sitt friår?

Mange unge bruker sitt friår på å jobbe, supplere manglene skolefag og reise ut i verden. Det gir de unge et tiltrengt avbrekk fra mange års skolegang, og de får nye opplevelser, der er med på å gjøre dem mere selvstendige.

 Etter endt friår er der mange, som flytter hjemmefra og starter på studie. Det kan være en dyr omgang, da der både skal være penger til husleie, depositum, skolebøker, møbler og mat. Derfor er det en god ide å bruke noe av sitt friår på å tjene penger og lage seg en god oppsparing.

 Når kontoen er fylt med penger etter å ha jobbet det meste av sitt friår, er der mange unge som får lyst på å reise ut og oppleve verdenen. Det er opplagt å bruke sitt friår på å reise, da man ikke har noen forpliktelser og kan reise bort i en lengere periode.

 Hvorfor er et fri år uunnværlig?

På tross av mange beskriver et friår som et moro år, så er der også mange der mener, at det er uunnværlig og med på å gjøre unge sterkere. Mange unge bruker sitt friår på å finne ut av, hva de skal gjøre i fremtiden. Det kan være vanskelig å beslutte sef for, hva man skal studere og arbeide med resten av livet. Derfor kan det være godt å ta et eller flere friår til å bli klokere på, hva man vil.

Et friår er med på å senke antallet av unge, der dropper ut av sin utdannelse. De unge får lengere tid til å oppsøke de forskjellige utdanninger og blir dermed klokere på hvilke utdannelser, der er den riktige. Om man er usikker på hva man vil studere, kan man ta på utdannelsesmesse, snakke med studieveiledere og oppsøke de enkelte utdanninger.

Hva får man ut av sitt friår?

Et friår gir unge et pusterom fra mange år med skolebøker, deadlines, karakterres og lekser. Det kan være en nødvendighet å holde et friår, før man går ugang med siste strekk av sitt utdannelses forløp. Om man er skoletrøtt, kan et friår være akkurat det, der skal til, for man får lysten tilbake.

Om man bruker sitt friår på å reise ut i verden, får man uforglemmelige opplevelser, der er med på å forme en som menneske. Man blir klokere på verden og møter fremmed kulturer. Det gir en, en større forståelse for hva der skjer omkring i verden.

Du avgjøre om ditt friår blir et moro år, eller om det blir uunnværlig for din fremtid. Det er deg der bestemmer, hva du vil bruke ditt friår på. Bruk dit friår fornuftig og gjør det, du har lyst på.

Author: Jessica Daniels

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *