En krig ingen kan vinne

En krig ingen kan vinne

KOMMENTAR: Avkrimimalisering kan føre Norge bort ifra narkotoppen.

Norge er i Europatoppen når det kommer til straff i narkosaker. Norske myndigheter har siden 80-tallet erklært krig mot narkorelatert kriminalitet. I mange tilfeller straffes disse forbryterne hardere enn draps- og voldtektsmenn. Er det riktig?

Feilslått politikk

30 år senere er det lett å se at straff ikke er den mest effektive metoden, hverken i et samfunnsøkonomisk eller helsemessig perspektiv. Mens resten av Europa har gått i retning av å avkriminalisere narkotika, har Norge holdt fast på å slåss mot en fiende vi ikke kan bekjempe. At Nygårsparken i mange år var Europas største åpne russcene forteller om en feilslått politikk.

I et land der vi har hatt stort fokus på rehabilitering av kriminelle og har hatt enorm suksess med liberale strafferammer, er det forunderlig at narkotika fortsatt er en hellig moral-ku i et ellers så åpent samfunn.

Det er flere grunner til at strafferammene bør sleppes opp.

Straff er ikke løsningen

Straff gjennom bøter og fengsel har åpenbart ikke fungert, ettersom norske fengsel flommer over av narkokriminelle. I tillegg er fengselsstraff kontraproduktivt, og fører den brukerne nærmere miljøer med narkotika. Narkotikamisbruk er også noe som stort sett kun skader den som misbruker, og argumentet om å beskytte samfunnet blir dermed svært tynt.

I tillegg vil behandling av rusmisbrukere blir mye enklere ved avkriminalisering. Norge topper statisikken over flest overdosedøsfall per innbygger, med omtrent 250 dødsfall årlig. Fokuset bør være på å rehabilitere de tunge rusmisbrukerne og å ta i bruk metoder som fungerer, som  eksempelvis sprøyterom.

Det å bli forfulgt som kriminell kan også føre til at bånd til ikke-brukere brytes, ettersom det i dag ikke er sosialt akseptert. Avkriminalisering kan hjelpe mot dette.

Fortsatt tabu

For mens forskere og folk som jobber tett på rusproblematikken roper etter endring i måten vi behandler rusmisbrukerne, forblir polikerne moralister som tviholder til det nåværende hegemoniet. Kanskje i frykt for å ytre en upopulær mening.

Samtidig viser en studie fra Universitet i Bergen at nordmenn synes narkodømte straffes for hardt. Tabuet mot å avkriminalisere narkotika burde dermed være noe som hører fortiden til, men slik er det altså ikke.

Heldigvis ser det ut som også politikerne er i ferd med å snu. I dag er det stort sett smuglere og selgere som straffes, og ikke brukere. Spørsmålet om rusmisbruk er kriminelt eller en sykdom må sees i lys av hva som er best for samfunnet. Etiske spørsmål skal selvsagt diskuteres, men på lik linje med andre politiske dilemma.

Avkriminalisering er ikke anarki

Avkriminalisering vil ikke si at alle slusene åpnes for narkotikavirksomhet. Salg og smugling av narkotiske stoffer vil fremdeles være ulovlig, selv om strafferammene på disse trolig også burde reduseres. Avkriminalisering betyr at de som virkelig trenger hjelp vil få det.

Resultatet kommer både samfunnet og misbrukerne til gode.

Author: Jessica Daniels

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *