Årets nyord er kåret

NYORDHEADER

Siden 2012 har Språkrådet og NHH samarbeidet om å kåre årets nyord. Her er listen over de 3 viktigste nyordene i året som har gått.

Professor og nyordsforsker ved NHH Gisle Andersen, har, i samarbeid med Språkrådet, samlet inn data fra aviser og andre medier fra året som har gått. Utifra disse dataene har de funnet frem til 10 ord som blir stående som de viktigste i 2014.

– Når vi kårer disse ordene er det et resultat av forskning, og ikke bare synsebasert. Det er viktig å presisere, sier Andersen.

De bruker avanserte verktøy som fanger opp ord fra alle de store regions- og riksavisene, og sammen med strenge kriterier gir det en liste med ord som har utmerket seg i året som har gått.

Kriteriene er som følger:

1. Må ha vært mye brukt av forskjellige medier.

2. Det må være et betydningsfullt ord. Altså at det har satt sitt preg på året.

3. Det må fungere godt på norsk.

4. Det må være et ord som kan feste seg i det norske språket, og bli en del av det på lang sikt.

 

Her er de 3 viktigste nyordene i året som har gått:

3. Emoji

– Dette er min personlige favoritt, sier Andersen.

-Det er spesielt på flere måter. Det er et japansk lånord, noe som er sjeldent. Det er i tillegg nytt som fenomen, og ikke det samme som smiley eller emoticon. Disse går stort sett på følelser og lignende, mens emoji er digitale grafiske ikoner. Det dukker faktisk opp som en egen erstatning for ord i japansk og kinesisk tekstbehandling.

2. Viral

– Dette ordet er interessant fordi det er et adjektiv. De fleste ordene på slike lister pleier å være substantiver. Det er ikke et nytt ord, da det blant annet brukes som en teknisk term innenfor medisin, men er et eksempel på et ord som har fått ny betydning. Vi snakker da om digitalt innhold som sprer seg utrolig raskt på nettet, at noe sprer seg som et virus. I tillegg har vi fått flere samensetninger med dette ordet, den mest kjente er kanskje at noe “går viralt”.

1. Fremmedkriger

– Det er ikke noe hyggelig å kåre et slikt ord til årets nyord, siden det representerer noe vondt og fælt i verden, men ut i fra de kriteriene vi har satt er det et viktig ord. Vi har jo hatt lignende ord før, som frontkjemper for eksempel, men disse har vist seg å ikke være helt dekkende og har skapt behovet for dette nye ordet: fremmedkriger.

Author: Jessica Daniels

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *